Kidba
Pen

biblioteca-trun.ch

Taxas d'emprest

Emprest singul

Cudisch per in meins

CHF 2.-

Nonbook per duas jamnas

CHF 2.-

Abonnament annual per cudischs incl. cudischs auditivs, CDs e diever da DiBiOst

Famiglia

CHF 60.-

Persuna singula

CHF 40.-

Temps d'emprest

Cudischs

1 meins

Nonbooks

2 jamnas

Bauns da leger

La Biblioteca Trun porscha naven dil matg tochen igl october bauns da leger a Trun silla Senda d’art e Carmanera, a Schlans Davaruns, a Cumpadials silla plazza da giugs, a Rabius silla plazza da giugs. Il team dallas bibliotecaras giavischa bien divertiment cun la lectura da differents cudischs per pign e grond.