Kidba
Pen

biblioteca-trun.ch


Stizzar il filter da tschercar
Disponibel
Buch

Utschels

Lur mund fascinant, lur abitadis e lur moda da viver
Cudisch tematic per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Futur

Cudisch tematic per scalem superiur
Lungatg: Romontsch

Disponibel
Buch

Guinness World Records 2024

Cudisch tematic per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

FederLeicht - Wie ein Funke von Glück

Belletristica per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

FederLeicht - Wie ein Kuss einer Fee

Belletristica per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

FederLeicht - Wie Nebel im Wind

Belletristica per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Sut la pial (CD)

CD per scalem superiur
Lungatg: Romontsch sursilvan / Engles

Disponibel
Buch

Haikyu!! (1)

Comic per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Haikyu!! (2)

Comic per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Haikyu!! (3)

Comic per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

FederLeicht - Wie das Wispern der Zeit

Belletristica per scalem superiur
Lungatg: Tudestg

Bauns da leger

La Biblioteca Trun porscha naven dil matg tochen igl october bauns da leger a Trun silla Senda d’art e Carmanera, a Schlans Davaruns, a Cumpadials silla plazza da giugs, a Rabius silla plazza da giugs. Il team dallas bibliotecaras giavischa bien divertiment cun la lectura da differents cudischs per pign e grond.