Kidba
Pen

biblioteca-trun.ch


Stizzar il filter da tschercar
Emprestau
Buch

Nochmal von vorne

Roman
Belletristica per carschi
Lungatg: Tudestg

Emprestau
Buch

Becks letzter Sommer

Roman
Belletristica per carschi
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Ein völlig anderes Leben

Roman
Belletristica per carschi
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Graubünden in 100 Geschichten

Cudisch tematic per carschi
Lungatg: Tudestg, Romontsch, Romontsch sursilvan

Emprestau
Buch

Elchtage

Roman
Belletristica per scalem primar
Lungatg: Tudestg

Bauns da leger

La Biblioteca Trun porscha naven dil matg tochen igl october bauns da leger a Trun silla Senda d’art e Carmanera, a Schlans Davaruns, a Cumpadials silla plazza da giugs, a Rabius silla plazza da giugs. Il team dallas bibliotecaras giavischa bien divertiment cun la lectura da differents cudischs per pign e grond.