Kidba
Pen

biblioteca-trun.ch


Stizzar il filter da tschercar
Emprestau
Buch

Ich komm da nicht mehr mit

wie Informationsflut und digitale Überforderung uns in den Wahnsinn treiben - wenn wir es zulassen!
Cudisch tematic per carschi
Lungatg: Tudestg

Bauns da leger

La Biblioteca Trun porscha naven dil matg tochen igl october bauns da leger a Trun silla Senda d’art e Carmanera, a Schlans Davaruns, a Cumpadials silla plazza da giugs, a Rabius silla plazza da giugs. Il team dallas bibliotecaras giavischa bien divertiment cun la lectura da differents cudischs per pign e grond.